Idea

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa to jedyne na wschodniej granicy UE przedsięwzięcie, realizowane na tak dużą skalę. Projekt jest wspólnym dziełem partnerów z Polski i Ukrainy. Służy pokonywaniu barier między społecznością polską i ukraińską, kulturą wschodnią i zachodnią, tradycją bizantyjską i łacińską oraz tworzy atmosferę braterstwa i współpracy. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, odbywające się cyklicznie na granicy polsko-ukraińskiej, przyczyniają się do dyskusji na temat dobrosąsiedzkich relacji i potrzeby zacieśnienia współpracy między krajami Unii Europejskiej a Europą Środkowo-Wschodnią. Inicjatywa przekształca sposób życia społeczności po obydwu stronach wschodniej granicy Unii: od „odwróconych do siebie plecami" do wspólnego życia „twarzą w twarz".

Kilkuletnie doświadczenie pokazuje, iż udział w projektach społeczności na co dzień oddzielonych od siebie granicą pomógł w lepszym poznaniu specyfiki kulturowej, społecznej, językowej i ekonomicznej sąsiadów, dzięki czemu zostało pogłębione wzajemne zaufanie będące warunkiem efektywnej współpracy ponad granicami.

Historia Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa:

Rok
Miejsce realizacji
 
2004
Korczmin-Stajiwka
Transgraniczny dialog kultury polskiej i ukraińskiej
2005
Korczmin-Stajiwka
Od żelaznej kurtyny do otwartości
2006
Korczmin-Stajiwka
Granica, która łaczy
2007
Korczmin-Stajiwka
Dołhobyczów-Uhryniw
Most europejski
2008
Dołhobyczów-Uhryniw
Korczmin-Stajiwka
Europejskie dobrosąsiedztwo
2009 
Kryłów-Krecziw
Korczmin-Stajiwka
Europejskie partnerstwo
2010
Kryłów-Krecziw
Korczmin-Stajiwka
Zbereże-Adamczuki
Od lokalnego dobrosąsiedztwa do międzynarodowego partnerstwa.
2011
Kryłów-Krecziw
Korczmin-Stajiwka
Zbereże-Adamczuki
Malhowicach-Niżankowicach
Od lokalnego dobrosąsiedztwa do międzynarodowego partnerstwa.
2012
Kryłów-Krecziw
Korczmin-Stajiwka
Zbereże-Adamczuki
Malhowicach-Niżankowicach
Od lokalnego dobrosąsiedztwa do międzynarodowego partnerstwa.
2013
Korczmin-Stajiwka
Zbereże-Adamczuki
Malhowicach-Niżankowicach
Od lokalnego dobrosąsiedztwa do międzynarodowego partnerstwa.


Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa została zaplanowana na ostatnią dekadę sierpnia a w jej programie znajda się:

  • koncert - „Granica”
  • forum współpracy transgranicznej
  • jarmark Transgraniczny
  • modlitwa ekumeniczna
  • wystawa fotograficzna (hasło przewodnie: Pogranicze)
  • piknik kulinarny z kuchnią tradycyjną
  • plener, jarmark rzemiosła regionalnego
  • zabawy integracyjne dla dzіeci i młodzieży
  • i wiele innych atrakcji 

 

W miejscach, gdzie odbywają się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, artysta lubelski Jarosław Koziara stworzył cykl działań w krajobrazie na granicy pt. Żywioły. W roku 2008 był to żywioł ziemi, w 2009 r. żywioł ognia i wody, w 2010 r. żywioł powietrza, czyli instalacje - rzeźby ptaków po obydwu stronach rzeki Bug. W 2011 roku przy znaku granicznym 773 (Horodyszcze/Waręz), wykonano plastyczne ukształtowane ziemi w formie ryb przecinających linię granicy.
W bieżącym roku po raz drugi idea Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa zostanie zrealizowana na Podkarpaciu przy znaku granicznym 480 w Malhowicach/Niżankowicach w powiecie przemyskim.

 

 
11-15.08.2016
Granica 1055
Zbereże (PL) - Adamczuki (UA) (gm.Wola Uhruska, pow. Włodawa - r-n Szacki, obw. Wołyński)
20-21.08.2016
Granica 835
Kryłów (PL) - Krecziw (UA) (gm. Mircze pow. Hrubieszów - r-n Iwanyczi obw. Wołyński)
27-28.08.2016
Granica 702
Korczmin (PL, woj. Lubelskie, pow.Tomaszów Lub., gm. Ulhówek) - Stajiwka/Bełz (UA, obw. Lwowski, rej. Sokalski)
Programa

Rozmieśćcie przycisk naszego banera na swojej stronie

 
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza


Kod do banera:

Wideo

© 2013 Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa
Przy wsparciu International
Renaissance Foundation
Opracowanie strony - KUDEST