Dla mediów. Granica 835 (2009)
Na Granicy 835 Bug połączył Polaków i Ukraińców
Granica 835 (2009)

Już po raz szósty w dniach 29-30 sierpnia odbyły się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa po raz pierwszy na wyspie w Kryłowie, koło Hrubieszowa leżącej tuż przy wschodniej granicy Polski, przez rzekę Bug graniczącej z miastem Nowowołyńsk przy znaku granicznym 835. Zgodę na realizację przedsięwzięcia wydali Komendanci Straży Granicznej Polski i Ukrainy. Most łączący dwa brzegi Bugu wykonała wojskowa brygada drogowo-mostowa z Dęblina. W ramach spotkania odbyło się forum z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, samorządowych i organizacji pozarządowych. W namiocie ustawionym przy samej granicy, mówiono o trudnościach i pozytywach w sferze współpracy transgranicznej. W ramach dni dobrosąsiedztwa odbyły się także: wystawy rzemiosła ludowego, prezentacje osiągnięć i dorobku towarzystw, związków, organizacji kulturalnych, warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży, wystawy plenerowe fotografii. Zostały wykorzystywane różne formy aktywizacji uczestników. Jarmark transgraniczny pokazał jaką ogromną wartość ma współpraca ponad granicami, z ludźmi z różnych środowisk, nauczył prezentowania własnych pomysłów, przełamywania stereotypów poprzez wspólne działania.

Więcej…
 
Dla mediów
Granica 835 (2009)

Spot (660 Kb, .mp3)

Informacje prasowe (144 Kb, .doc)

 


11-15.08.2016
Granica 1055
Zbereże (PL) - Adamczuki (UA) (gm.Wola Uhruska, pow. Włodawa - r-n Szacki, obw. Wołyński)
20-21.08.2016
Granica 835
Kryłów (PL) - Krecziw (UA) (gm. Mircze pow. Hrubieszów - r-n Iwanyczi obw. Wołyński)
27-28.08.2016
Granica 702
Korczmin (PL, woj. Lubelskie, pow.Tomaszów Lub., gm. Ulhówek) - Stajiwka/Bełz (UA, obw. Lwowski, rej. Sokalski)
Programa

Rozmieśćcie przycisk naszego banera na swojej stronie

 
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza


Kod do banera:

Wideo

© 2013 Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa
Przy wsparciu International
Renaissance Foundation
Opracowanie strony - KUDEST